[NBA] 다음 중 사기 기술은?

무플방지위원회 작성일 21.04.06 13:36:49
댓글 16조회 4,282추천 22
  1. 1. 카이리 어빙의 드리블
  2.  
c06eb61ba111aa4f1b0562d8e9f4708d_919478.gif
ac7cf7811d8e275d337e48b21bd35342_122280.gif

 

 

 

 

2. 조엘 엠비드의 피봇 플레이

 

05edc788764ac10e5636f53294b28d2b_557395.gif
bf2e6ab5809ee94acaadf5a404e1d73b_525795.gif

 

 

 

 

 

3. 센터 니콜라 요키치의 패스

 

1ecc7d558967132275b8523cb59cace8_697640.gif
706f6962a8732da576fd97dbf0645a48_477446.gif

 

 

 

 

 

 

4. 케빈 듀란트의 미드레인지 슛

 

b3866e4240eb911571b5e3a65ab34359_675009.gif
b13d69ec63d1acd5453a62788f408720_218294.gif

 

 

 

 

5. 야니스 아데토쿤보 피지컬을 이용한 돌파

 

612a41b475158152efb824639157f296_866146.gif
a67fdecbb4a6e257897c82a760e53c75_246595.gif

 

 

 

 

6. 제임스 하든의 스텝 백

 

8a74a52389e4c12e69ef511d6c675f22_972393.gif
f030bb06ab66277e27a796e3d00b97eb_655075.gif
무플방지위원회의 최근 게시물

스포츠 인기 게시글